Publikációk


A publikációim listája:

Letölthető anyagok: 

1. Gondolatok a tudásmenedzsment folyamatáról 

2. A tisztjelölti jogállás sajátosságai

3. ALAPVETŐ JÁRANDÓSÁGOK A PÉNZÜGYŐRI SZOLGÁLATBAN: ILLETMÉNY ÉS SZABADSÁG: Szabadságra, rendkívüli munkaidőre, túlmunkára és a készenlétre vonatkozó legfontosabb szabályok

4. New direction in the field of customs higher education - analysis and assessment specialization

5. Objectives of the Bologna Process and their realization in the education of Hungarian Customs officers

6. A pénzügyi igazgatás szervezete és képzési rendszere a kiegyezéstől az I. világháború végéig

7. A pénzügyi igazgatás szervezeti keretei egykor és most a rendészeti feladatok tükrében

8. A Magyar Királyi Pénzügyőrség rangrendszere 1867-1947

9. A magyar pénzügyőrképzés intézményi kereteinek fejlődése 1867-2011

10. Világméretű hálózat a vámszakmai felsőoktatás területén

11. Training opportunities in law enforcement (CEPOL, MEPA, FRONTEX)

12. A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban

 (PhD értekezés)

13. Az EU felsőoktatás politikáját alakító tényezők

14. A rendészeti felsőoktatás egy speciális területe: a pénzügyőr tisztek képzése

15. Egy rendészeti képzésre (felsőoktatásra) irányuló kutatás konklúziói

16. The history of the Hungarian law enforcement higher education and its possible future objectives

17. Változások és új irányok az Európai Rendőrakadémia jövőjében